Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web là: https://muoitamcong.net

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi khách click để lại bình luận trên trang web, Mười Tám Cộng thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa điểm IP của người click và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa điểm email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được bổ sung cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách click vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong trang web, bạn có thể bổ sung cần nhập tên, email địa điểm trang web trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và trang web, Mười Tám Cộng sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, Mười Tám Cộng sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và chọn lựa hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và chọn lựa hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách click đã click trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng mã theo dõi từ bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm truy tìm tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Chúng tôi mang tới dữ liệu của bạn với ai

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để Mười Tám Cộng có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của Mười Tám Cộng (nếu có), Mười Tám Cộng cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ bổ sung trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà Mười Tám Cộng lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã bổ sung cho Mười Tám Cộng. Bạn cũng có thể yêu cầu Mười Tám Cộng xóa mọi dữ liệu cá nhân mà Mười Tám Cộng lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào Mười Tám Cộng có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin bổ sung

Cách Mười Tám Cộng bảo vệ dữ liệu của bạn

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà Mười Tám Cộng thực hiện

Những bên thứ ba Mười Tám Cộng nhận dữ liệu từ đó

Việc quyết định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà Mười Tám Cộng áp dụng với dữ liệu người dùng

Các yêu cầu công bố thông tin được quản lý